فیلم آموزش سرمایه گذاری جمعی(Crowdfunding) به زبان ساده

همانطور که در ویدئو مربوط به سرمایه گذاری جمعی مشاهده می شود، لزوم سرمایه گذاری جمعی به عنوان یک روش تامین مالی و جذب سرمایه برای شرکت های نوپا و طرح ها، ایده ها و پروژه های جدید و نوآور-که معمولا ریسک بالایی دارند و شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و دیگر نهادها اقدام به سرمایه گذاری در آنها نمی کنند- و همچنین به عنوان یک روش تامین سرمایه برای طرح های نیکوکاری و خیرخواهانه تشریح می شود. همچنین در این فیلم انواع روش های سرمایه گذاری جمعی و جبران و پرداخت به سرمایه گذار تشریح می شود. در زیر فیلم آموزش مربوط به سرمایه گذاری جمعی یا کراودفاندینگ را مشاهده نمایید.