چگونه در لاتاری گرین کارت آمریکا ثبت نام کنیم؟

ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا برای تمامی اشخاص در تمام دنیا که دو شرایط مشخص شده زیر را داشته باشند باز است. اگر این دو شرایط ورودی برای شرکت در لاتاری را دارید به این آدرس register for the  DV2020 lottery وارد بروید. لاتاری امسال ۲۰۲۰ نامیده می […]