چگونه یک کارآفرین موفق باشیم

۱۰ نکته برای موفقیت در کارآفرینی بهتر است با خود صادق باشیم راه اندازی کسب و کار جدید کار ساده ای نیست. آمار ها نشان میدهد کمتر از ۱٪ از افراد هر جامعه توانایی کارآفرینی دارند و کمتر از ۲۰٪ از آن ۱٪  در کارشان موفق میشوند. شما باید از آسایش پایداری که حقوق ماهیانه […]