اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

بزرگترین نقطه ضعف در بازارهای مالی، ناتوانی در محاسبه ریسک است. شما احتمالا معنای ریسک را خیلی خوب می دانید ولی، به دلیل اینکه در زندگی واقعی ریسک های مالی معمولا کیلومترها از ما دورند، در بازار سرمایه متوجه سایه سنگین و نزدیکشان نمی شویم. شما فکر می کنید سهمی که می خرید مثل خرید […]

نوشته اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی اولین بار در فراچارت: آموزش بورس و بازارهای مالی پدیدار شد.