آشنایی با رشد اقتصادی با دکتر فرهاد نیلی

دکتر فرهاد نیلی، مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضیات کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف، مدرک کارشناسی ارشد را در رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک دکترای اقتصاد را در گرایش اقتصاد کلان از دانشگاه یورک انگلستان گرفته‌اند. ایشان در سمت‌هایی از جمله رییس پژوهشکده پولی و بانکی کشور، استادیار دانشکده […]

نوشته آشنایی با رشد اقتصادی با دکتر فرهاد نیلی اولین بار در فراچارت: آموزش بورس و بازارهای مالی پدیدار شد.