بارداری و حاملگی ، پیشگیری و تشخیص حاملگی ، نکاتی که بهتر است بدانید

بارداری و حاملگی حاملگی وقتی رخ می دهد که یک اسپرم،  تخمک را پس از اینکه در دوره ی تخمک گذاری از تخمدان رها شد، بارور کند. تخمک بارور شده در طول لوله ی رحم سفر می کند، جایی که لقاح صورت می گیرد. لقاح موفق منجر به حاملگی می شود. به طور معمول یک […]