مجموعه ویدئویی مفاهیم روانشناسی معامله گر

روانشناسی معامله گر در کنار یک سیستم معاملاتی موثر و مدیریت سرمایه سه ظلع مثلث موفقیت در بازارهای مالی هستند. یک سیستم عالی با معامله گری که اصول روانشناسی ترید را رعایت نمی کند می تواند کاملا تبدیل به یک روش معاملاتی ضرر ده شود. داشتن مدیریت سرمایه بدون در اختیار داشتن یک روش معاملاتی […]

نوشته مجموعه ویدئویی مفاهیم روانشناسی معامله گر اولین بار در فراچارت: آموزش بورس و بازارهای مالی پدیدار شد.