درمان بی خوابی ؛ رعایت ۲۰ نکته برای خواب راحت

خواب راحت با رعایت ۲۰ نکته ساده ۱- خاموش کردن نور ها نورهای آبی تلفن همراه، تبلت یا ساعت ها دیجیتالی نزدیک تخت تان، خواب شما را بهم می زند. تلوزیون، کامپیوتر و دیگر منابع نوری آبی را یک ساعت قبل از اینکه به رختخواب بروید خاموش کنید. نمایشگرهایی را که نمی توانید خاموش کنید […]