فشار خون

بیماری فشار خون فشار خون بالا یک بیماری مزمن است که در آن فشار خون بالا رفته و به دنبال این افزایش فشار، قلب باید برای حفظ گردش خون در رگها، شدیدتر از حالت طبیعی کار کند. فشار خون شامل ۲ مقیاس اصلی است الف : سیستولی – انقباض ماهیچه قلب ب : دیاستولی – […]