مراقبت از کاکتوس

چگونه از کاکتوس نگهداری کنیم؟ کاکتوس ها اغلب به عنوان گیاهان خود ساخته شناخته می شوند و به نگهداری کمی نیاز دارند. باید توجه و مراقبت هایی برایشان انجام داد تا سالم و سرحال رشد کنند. هنگامی که کاکتوس تان را در گلدان می کارید، مطمئن شوید که به آن نور، آب و کود به […]