چگونه از اکانت اینستاگرام خود در مقابل هکرها محافظت کنیم

فعال کردن ورود ۲ مرحله ای اینستاگرام اینستاگرام در سال گذشته برای کمک به محافظت اکانت شما ورود دو مرحله ای را اضافه نمود. در گذشته، اعتبارسنجی از طریق پیامک انجام میشد که این روش راه امن و مناسبی برای دریافت کد های تایید نیست. در حال حاضر شما میتوانید با استفاده از اپلیکیشن authenitcator اکانت […]