پرایس اکشن در سوپلای دیماند با منطق های کومویی پیشرفته

این سری آموزشها توسط آقای بابک کاظمی ارائه شده و در ادامه آموزشهای پکیج قبلی که در این لینک موجود است میباشد. این مجموعه در مورد نحوه تشخیص کف و سقفهای قیمت و حالتهای چهارگانه قیمتی میباشد که در سوپلای و دیماند (Supply and Demand :سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند به معنای محل […]

نوشته پرایس اکشن در سوپلای دیماند با منطق های کومویی پیشرفته اولین بار در فراچارت: آموزش بورس و بازارهای مالی پدیدار شد.