حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال توسط خاطره نیکویی

سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را بکار می برد مورد استفاده قرار […]

نوشته حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال توسط خاطره نیکویی اولین بار در فراچارت: آموزش بورس و بازارهای مالی پدیدار شد.